Les Exposicions de bellesa - Classes i la seva definició

Classe Cadells (C.C.): Pels exemplars d'entre 5 i 9 mesos d'edat. a Espanya, la màxima qualificació és de «molt bo»

Classe Joves (CJ): Per a aquells exemplars que tinguin més de 9 mesos i menys de 18. Els inscrits en aquesta classe no podran fer-ho simultàniament a classe oberta ni a classe de campions, és a dir, dels de 15 a 18 mesos, poden inscriure en joves o en oberta, però no en les dues. A Espanya, la màxima qualificació és de «excel·lent»

Classe Intermèdia (C.I.): Gossos majors de 15 mesos i menors de 24. Es poden inscriure els que siguin campions en altres països i vulguin optar a l'títol de Campió de país. En aquesta classe es posa en competició el C.A.C nacional. No poden participar els inscrits Classe de Campions, en Classe Oberta, en Classe de Treball ni en Classe de Joves. La màxima valoració és la de Excel·lent

Classe Oberta (C.A.): Gossos majors de 15 mesos. Es poden inscriure els que siguin campions en altres països i vulguin optar a l'títol de Campió de país. En aquesta classe es posa en competició el C.A.C nacional, i el guanyador competirà amb els inscrits a classe de campions per al C.A.C.I.B.

Classe Treball (C.T.): Per exemplars majors de 15 mesos, sotmesos a aquest epígraf i que estiguin proveïts de carnet de treball, per haver efectuat en Gossos d'Utilitat una prova R.C.I. o R.A.C.E. amb la qualificació de, com a mínim, MOLT BO i / o Gossos de Caça haver obtingut la qualificació de MOLT BO en una prova oficial.

Classe Campions (C: CH.): Per als gossos que tinguin el títol de Campió d'Espanya o d'un país estranger - prèvia justificació - i que vulguin optar a l'C.A.C.I.B. Els exemplars inscrits en aquesta classe no poden inscriure a classe oberta ni a la classe de joves.

Classe Veterans (C.V.): Per exemplars majors de 8 anys. Sense opció a un altre premi que el provinent d'un BEST IN SHOW especial per als inscrits en aquesta classe.

Classe Parelles (C.P.): Mascle i femella de la mateixa raça i varietat i de el mateix propietari. Per poder competir en aquesta classe, tots dos exemplars han d'estar inscrits en alguna de les anteriorment descrites.

Classe de Cria (C.Cr.): Per grups de tres o més exemplars de la mateixa raça o varietat, sense distinció de sexe, d'un mateix criador, encara que no siguin de la seva propietat en el moment de l'Exposició. Per poder competir en aquesta Classe, els exemplars que comprenen el lot de cria hauran d'estar inscrits individualment en alguna de les Classes dels apartats a), b), c), d) ie).

Millor de Raça: Entre el millor mascle i millor femella de cada classe que hagin obtingut un Excel·lent 1a es triarà el millor de raça, que passarà a competir pel millor de grup , i posteriorment, el que guanyi el grup competirà per al Best in Show . El millor de raça absolut es triarà entre els guanyadors de classe joves, intermèdia, oberta i campions

error: El contingut està protegit !!
ca