Ch.Bidaimiko Hayato Kumi


Fotos - Expos - Volver
Pic 1Pic 2
Libre de luxación de rótula Libre Displasia Cadera
y Codo
Libre Enfermedades
Oculares Hereditarias
Libre Mielopatía
y Ganglidiosis
CVU AVEPA UNIZAR Laboklin
Ch.Bidaimiko Hayato Kumi
Ginryu Hayato Kumi
Odoriko Akai Czech Jakobin
Sayuki del Biagio
CH
Shikon no Tama
CH
Rippa-Na Tobimasu
INT.CH,P,SL,CR,....
Lucky Dragon's Pocahontas
Jinriki Go Imabari Miyakosow
Tick del Biagio
Haguro no Beniwaka Go chuuou Haguro
Naho Go Ashikaga Souunsou
toyojiro of nidaimanei sow
CH.USA.
Kuruhana of Ryukyu Wruma
Noven's Sagasu no Katsu
Noven's Hoshi-Go
CH,S
Kamo No Gen Go Iyo Oomoridou
Yoshizumi Go Iyo Arayasow
Nippo.
Innisfree Andrew del Biagio
Tenna del Biagio
Suzuwaka Go Takah I Rosou
Marume Go Kifunesou
Ryuuhou Go Ashi Kaga Souundou
nippo
I Ho Go I Kaga Souunsou
Nippo.
Hamajiro of Toyohama Wnryu Sow
Haruhidejo of Nidaimanei Sow
Kurotetsu of Izumi so
Nishihana of Ryukyu Wruma
Exploran's Masuru
CH.S,N..
Noven's Zehi-Go
Noven's Sagasu No Katsu
Explorer's Fukuyoshiichi Toya

Síguenos