Les exposicions:Clases- Hayato Kumi

Les Exposicions de Bellesa

CLASSES I LA SEVA DEFINICIÓ A LES EXPOSICIONSClasse Cadells (C.C.): Per als exemplars d'entre 5 i 9 mesos d'edat. a Espanya, la màxima qualificació és de "molt bo"

Classe Joves (CJ): Per a aquells exemplars que tinguin més de 9 mesos i menys de 18. Els inscrits en aquesta classe no podran fer-ho simultàniament a classe oberta ni a classe de campions, és a dir, dels de 15 a 18 mesos, es poden inscriure joves o en oberta, però no en les dues. A Espanya, la màxima qualificació és de "excel · lent "

Classe Intermitja (C.I.): Gossos majors de 15 mesos i menors de 24. Poden inscruire's els que siguin campions en d'altres països i volen optar al títol de Campió del pais. En aquest classe es fica en competició el C.A.C. nacional, no poden participar els gossos inscrits en Classe Campions, Classe Oberta, Classe de trevall ni en Classe Jove. La màxima valoració és la de Excel.lent

Classe Oberta (CA): Gossos majors de 15 mesos. Es poden inscriure els que siguin campions en altres països i vulguin optar al títol de Campió d'Espanya. En aquesta classe es posa en competició el CAC nacional, i el guanyador competirà amb els inscrits a classe de campions per al CACIB

Classe Treball (CT): Per exemplars majors de 15 mesos, sotmesos a aquest epígraf i que estiguin proveïts de carnet de treball, per haver efectuat en Gossos d'Utilitat una prova RCI o R.A.C.E. amb la qualificació de, com a mínim, MOLT BO i / o Venatici haver obtingut la qualificació de MOLT BO en una prova oficial.

Classe Campions (C: CH.): Per als gossos que tinguin el títol de Campió d'Españao d'un país estranger - prèvia justificació - i que vulguin optar al CACIB Els exemplars inscrits en aquesta classe no poden inscriure a classe oberta ni a la classe de joves.

Classe Veterans (CV): Per exemplars majors de 8 anys. Sense opcional altre premi que el provinent d'un BEST IN SHOW especial per als inscrits en aquesta classe. Sense opció a cap altre premi que el provinent del BEST IN SHOW especial pels inscits en aquesta classe.

Classe Parelles (CP): Mascle i femella de la mateixa raça i varietat i del mateix propietari. Per poder competir en aquesta classe, tots dos exemplars han d'estar inscrits en alguna de les anteriorment descrites.

Classe de Cria (C.Cr.): Per a grups de tres o més exemplars de la mateixa raça o varietat, sense distinció de sexe, d'un mateix criador, encara que no siguin de la seva propietat en el moment de l'Exposició. Per poder competir en aquesta Classe, els exemplars que comprenen el lot de cria han d'estar inscrits individualment en alguna de les Classes dels apartats a), b), c), d) i e).

Millor de Raça: Entre el millor mascle i millor femella de casa classe que hagin obtingut un Excel·lent 1 ª es triarà el millor de raça, que passarà a competir per el millor grup, i posteriorment, el que guanyi el grup competirà pel Best in Show . El millor de raça absolut es triarà entre els guanyadors de classe joves, intermitja,oberta i campions.


Segueix-nos