Cómo es planta el meu gos? - Hayato Kumi

Aploms

Font:Enciclopedia del gos Royal Canin

L'aplom és la direcció dels membres amb relació a un sòl horitzontal. Els aploms tenen una marcada influència sobre la línia dorsal i, per consegüent sobre l'aportació general del gos i també sobre el seu màxim potencial per a les disciplines esportives. Determinen una bona sustentació, igual que una bona distribució del pes sobre les seves articulacions i els peus. En general, perquè l'aplom d'un membre sigui correcte, el seu eix rector ha de ser vertical. Una desviació amb relació a la vertical suposa una sobrecàrrega de les articulacions i de la superfície plantar (del costat de la desviació) i per tant una fatiga prematura d'aquestes articulacions, dels tendons i dels diferents lligaments.

Quan un gos es planta, la línia dorsolumbar s'enfonsa o aclapara, i l'esquena pren llavors una posició obliqua. Si els seus membres anteriors s'enfonsen també, se li diu ensellat. En un gos remecollit, el llom és encorbat i l'esquena es corba cap amunt. La condició de garrell[dibuix com -> ')('] és freqüent en els membres posteriors, ja que és una tendència natural. Per contra, la condició d'arquejat o estevat [dibuix com -> '()'] és un defecte més greu.

 • 1 - Aplom regular
 • 2 - A sota de si o remetido
 • 3 - Plantat d'endavant
 • 4 - Arquejat de carps
 • 5 - Trascorvo de carps
 • 6 - Llarg parat de quartilles
 • 7 - Aturat de quartilles
 • 8 - A sota de si o remetido de darrere
 • 9 - Plantat de darrere
 • 10 - Parado de garrons
 • 11 - Assegut de garrons
Aploms en els membres Anteriors

Vista Lateral o de perfil: La vertical que descendeix des del punt mig del braç passa pel mig del peu i és tangencial al canell (cara anterior del carp). Si cau per davant del punt mig del peu, el gos és sota si o remetido, si cau per darrere és plantat. Si el carp està per darrere d'aquesta línia, al gos se li diu trascorvo, mentre que si es troba per davant, és arquejat i l'animal és bracicorto. Si aquesta vertical cau lluny de les coixinets, el gos és llarg de quartilles, mentre que si les toca se li diu parat de quartilles.

1 - Aploms regulars
2 - garrells[')(']
3 - Estevat ['()¡]
4 - Tancats d'endavant
5 - Oberts de darrere
6 - En bóta peus elevats
7 - Garrell [')('] de peus
Vista de front: La vertical que parteix de la punta de l'espatlla de dividir en parts iguals l'avantbraç, el carp, la canya i el peu. Els dos membres han d'estar en plans el més paral·lels possible.

Arquejat a dins o estevat ['()']: Els carpo i els colzes estan desviats cap a fora, les canyes i peus cap a dins.

Arquejat per fora, esquerra o garrell [')(']: Els colzes estan enganxats al cos, mentre que les canyes i peus estan cap a fora. Les desviacions que caracteritzen els aploms estevat ['()'] i garrell[')('] poden començar a qualsevol nivell del membre.

Tancat o obert d'endavant: Els membres anteriors són oblics i convengen o divergeixen cap als seus extrems. No s'ha de confondre amb estret o ample, situació en què tots dos membres són paral · lels però es troben poc o molt separats entre si. Si només els carps estan cap a dins, es parla de genolls tancades o "genolls de bou", mentre que si estan corbats cap a fora de la línia d'aplom es diu que el gos és buit. Es diu que els aploms són en forma de lira quan presenten una convexitat cap a l'exterior.
Aploms dels membres Posteriors

Vista lateral o de perfil: La canya ha de ser perpendicular a terra i la vertical que baixa des de l'articulació coxofemoral ha de passar pel mig del peu.

1 - Aploms regulars
2 - Tancats de darrere
3 - Oberts de darrere
4 - Garrell [')(']
5 - Estevat['()']
6 - Corevejones tancats garrell[')('] de peus
7 - Garrons arquejats estevat['()'] de garrons
Sota de si o remetido de darrere: El membre en el seu conjunt està per davant d'aquesta línia. Si està per darrere, el gos és plantat, el que no és realment un defecte, ja que es tracta d'una posició més o menys natural. Si l'articulació sofraja-cama és massa tancada, es parla d'un sofraja colzat o d'un gos assegut de garrons, en el cas oposat, d'un sofraja dret o d'un perroo parat de garrons.

Vista des de darrere: La línia vertical que passa per la punta de la natja i la punta del garró divideix la canya en parts iguals. El gos pot ser massa tancat o massa obert, el que està determinat per la convergència o la divergència d'ambdós membres en les seves extremitats. No confondre aquestes condicions amb les dels gossos massa estrets o massa amples.
Quan el membre pateix una rotació cap a l'exterior a partir de l'articulació coxofemoral, s'obté un membre garrell[')('] o esquerra. Això s'acompanya de genolls i peus divergents, mentre que les puntes dels garrons convergeixen. Si la rotació té lloc cap a dins, es tracta d'un buit cap a dins, estevat['()'] posterior o buit de garrons. Els genolls i els extrems dels peus convergeixen, mentre que les puntes dels garrons devergen.

Segueix-nos