Il nostro maschio Shiba Inu - Hayato Kumi

Maschi

Ch.Goshinki Hayato Tessaiga
Ch.Goshinki Hayato Tessaiga
Ch.Usagi Aka Czech Jakobin
Ch.Usagi Aka Czech Jakobin
Juza Hayato go Tokaido
Juza Hayato go Tokaido
Junichiro No Fujita of Nagaregumo
Junichiro No Fujita of Nagaregumo

Seguici